Skip to the content
Menu

Årsopgørelsen 2018

18. januar 2019

Vi er glade for vi kan levere drikkevand af en meget høj kvalitet til vores kunder og efterfølgende rense spildevandet, så det kan ledes rent tilbage til naturen.

Hos en gennemsnitlig hustand ligger udgiften til vand og spildevand på ca. 1,4%, hvilket er mindre end de gennemsnitlige telefonudgifter. (kilde: Danva vand-i-tal) Billund Vand & Energis priser fremgår af vores prisliste:

Se prislisten her.

Årsopgørelsen 2018

Billund Drikkevand og Billund Spildevand opkræver i løbet af året a/c for hhv. drikkevand og spildevand. A/c opkrævningerne beregnes ud fra sidste års konkrete vandforbrug. Spildevandsafgiften beregnes iht. gældende lovgivning med samme mængde som drikkevandsforbruget. Billund Spildevand har et rigtigt godt samarbejde med vandværkerne i Billund kommune, således at man som kunde kun skal indberette sine måleroplysninger et sted.

Vi har på baggrund af jeres indsendte måleraflæsninger (til vandværket) beregnet det konkrete forbrug for 2018. På årsopgørelsen kan du se:

  • måleraflæsningerne pr. 01-01-2018 og 31-12-2018,

  • hvad man skal betale for 2018 fratrukket det, man allerede har betalt a/c.

Hvis man af en eller anden grund har været forhindret i at meddele os måleraflæsning, skønnes årsforbruget til 170 m3/år.

2018 var en varm og tør sommer

2018 var en rekord-varm og tør sommer. Flere kunder vil derfor opleve, at vandforbruget i 2018 har været højere end året før. Især hvis man har brugt drikkevand til at vande græsplænen. Det vil både afspejle sig i årsopgørelsen og i a/c beregningen for 2019. Hvis merforbruget i 2018 i forhold til 2017 har været over 200 m3, kan man ringe til os eller skrive til post@billundvand.dk og forhøre om muligheden for at få nedsat a/c.

Mistanke om vandspild

En person bruger i gennemsnit 103 l vand pr. dag, svarende til ca. 40 m3/år (Kilde: Danva vand-i-tal) Hvis man har et vandforbrug i 2018, som er højere end normalt, og man ikke mener, at det skyldes den varme og tørre sommer, kan man have haft et vandspild. Et toilet, der løber, kan bruge op til 400 m3 ekstra vand, som man både betaler vand og spildevandsafgift for. Man kan også opleve, at et vandrør bliver utæt et sted, man ikke kan se. Hvis man vil tjekke, om man har vandspild, kan man slukke for alle apparater, der bruger vand og herefter tjekke om ens vandmåler alligevel tæller forbrug. Hvis den gør det, bør man finde årsdagen, da vandspild er dyrt. Hvis man har vandspild som følge af en skjult rørskade, kan man søge om refusion af vand- og/eller spildevandsafgift.

Læs mere om refusion i forbindelse med vandspild her.