Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Årsregnskab og økonomisk ramme

Resultater, nøgletal og de rammer vi arbejder med.


Ledelsesrapport

Ledelsesrapport for Billund Vand & Energi kan læses her:

LEDELSESPAPPORT 2019

 

Årsregnskab

Moderselskabet Billund Vand & Energi A/S med tilhørende datterselskaber; Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S har aflagt årsregnskab for 2019.

Regnskaberne er godkendt af selskabernes bestyrelser og Billund Kommune (ejer) på generalforsamlingen den 19. maj 2020.

Selskaberne Billund Spildevand A/S og Billund Drikkevand A/S er underlagt princippet "hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter til drift og investeringer skal være i balance. Årsregnskaberne er på grundlag af dette princip reguleret i omsætningen med takstmæssig over- og underdækning.

Moderselskabet Billund Vand & Energi A/S udviser nettoindtægter fra kapitalandele fra de 4 datterselskaber.

Regnskaberne for de 5 selskaber kan læses her:

ÅRSRAPPORT 2019 - BILLUND VAND & ENERGI A/S

ÅRSRAPPORT 2019 - BILLUND SPILDEVAND A/S

ÅRSRAPPORT 2019 - BILLUND DRIKKEVAND A/S

ÅRSRAPPORT 2019 - BILLUND ENERGI A/S

ÅRSRAPPORT 2019 - GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Økonomisk ramme

Forsyningssekretariatet, som er et organ under konkurrencestyrelsen, fastsætter hvert år en økonomisk ramme for landets vand- og spildevandsselskaber som sælger/renser mere end 200.000m3. Rammen begrænser de indtægter, som vandselskaberne kan opkræve for vand og spildevand hos kunderne. Grundtanken er, at få landets vandselskaber til at effektivisere drift og anlæg, så kunderne får en stabil vandforsyning til en fair pris.

Prislofterne er fastsat forskelligt for hvert enkelt selskab i landet. Når prislofterne svinger fra selskab til selskab, skyldes det, at de enkelte selskabers økonomiske forhold er forskellige.

Du kan læse mere om de økonomiske rammer på Forsyningssekretariatets hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn

Opbygning af den økonomiske ramme
  • Grundlag, herunder ikke-påvirkelige omkostninger

  • Effektiviseringskrav - generelt og individuelt

  • Historisk over/underdækning

  • Korrektion af prisloft 2015

  • Kontrol af prisloft 2015