Skip to the content
Menu

Årsregnskab og økonomisk ramme

Resultater, nøgletal og de rammer vi arbejder med.


Ledelsesrapport

Ledelsesrapport for Billund Vand & Energi kan læses her:

LEDELSESPAPPORT 2020

 

Årsregnskab

Moderselskabet Billund Vand & Energi A/S med tilhørende datterselskaber; Billund Drikkevand A/S, Billund Spildevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S har aflagt årsregnskab for 2020.

Regnskaberne er godkendt af selskabernes bestyrelser og Billund Kommune (ejer) på generalforsamlingen den 11. maj 2021.

Selskaberne Billund Spildevand A/S og Billund Drikkevand A/S er underlagt princippet "hvile i sig selv". Det betyder, at selskabernes indtægter og udgifter til drift og investeringer skal være i balance. Årsregnskaberne er på grundlag af dette princip reguleret i omsætningen med takstmæssig over- og underdækning.

Moderselskabet Billund Vand & Energi A/S udviser nettoindtægter fra kapitalandele fra de 4 datterselskaber.

Regnskaberne for de 5 selskaber kan læses her:

ÅRSRAPPORT 2020 - BILLUND VAND & ENERGI A/S

ÅRSRAPPORT 2020 - BILLUND SPILDEVAND A/S

ÅRSRAPPORT 2020 - BILLUND DRIKKEVAND A/S

ÅRSRAPPORT 2020 - BILLUND ENERGI A/S

ÅRSRAPPORT 2020 - GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Økonomisk ramme

Forsyningssekretariatet, som er et organ under konkurrencestyrelsen, fastsætter hvert år en økonomisk ramme for landets vand- og spildevandsselskaber som sælger/renser mere end 200.000m3. Rammen begrænser de indtægter, som vandselskaberne kan opkræve for vand og spildevand hos kunderne. Grundtanken er, at få landets vandselskaber til at effektivisere drift og anlæg, så kunderne får en stabil vandforsyning til en fair pris.

Prislofterne er fastsat forskelligt for hvert enkelt selskab i landet. Når prislofterne svinger fra selskab til selskab, skyldes det, at de enkelte selskabers økonomiske forhold er forskellige.

Du kan læse mere om de økonomiske rammer på Forsyningssekretariatets hjemmeside:

www.kfst.dk/vandtilsyn

Opbygning af den økonomiske ramme
  • Grundlag, herunder ikke-påvirkelige omkostninger

  • Effektiviseringskrav - generelt og individuelt

  • Historisk over/underdækning

  • Korrektion af prisloft 2015

  • Kontrol af prisloft 2015