Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Vedtægter og ledelse

Læs vedtægterne for selskaberne under Billund Vand & Energi A/S.


Vedtægter

På den seneste generalforsamling for Billund Vand & Energi A/S samt de 4 datterselskaber Billund Spildevand A/S, Billund Drikkevand A/S, Billund Energi A/S og Grindsted Renseanlæg A/S den 15. maj 2018, er der vedtaget følgende vedtægter:

VEDTÆGTER FOR BILLUND VAND & ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND DRIKKEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR BILLUND ENERGI A/S

VEDTÆGTER FOR GRINDSTED RENSEANLÆG A/S

Forbrugervalg

Stemmerne fra årets forbrugervalg 2017 i Billund Vand & Energi  A/S er optalte og kontrollerede. 90 kunder afgav deres stemme (mod 76 i 2013).

Søren Klausen og Kristian Tvergaard er valgt til at fortsætte i bestyrelsen og Henrik Schou Knudsen er valgt som suppleant.

På generalforsamling i maj 2020 blev Kristian Tvergaard valgt som bestyrelsesformand, hvorefter Henrik Knudsen er indtrådt i bestyrelsen.

BEKENDTGØRELSE OM FORBRUGERINDFLYDELSE

VALGREGULATIV 2017

Kodeks for god selskabsledelse

Billund Vand & Energi har med inspiration fra materiale udarbejdet af DANVA og Forsynings-, klima- og Energiministeriet udarbejdet et kodeks for selskabets virke og bestyrelsens arbejde. ”Kodeks for god selskabsledelse” sikrer at bestyrelsen og direktionen i Billund Vand & Energi efterlever de generelle anbefalinger for kommunalt ejede forsyningsselskaber – samt selskabets værdigrundlag – som under overskriften ”Vi tør gå foran” sikrer at vi tager ansvar, vi er engagerede, vi udviser ordentlighed og vi yder service.

KODEKS FOR GOD SELSKABSLEDELSE