Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Er der mikroplast i dit drikkevand?

Bliv klogere på, hvad mikroplast er for en størrelse og hvordan vi håndterer det.


Hvor kommer mikroplasten fra?

Mikroplast er betegnelsen for små plaststykker, som man inddeler i primær og sekundær mikroplast. Den primære mikroplast er kommercielt eller industrielt fremstillede og anvendte plastpartikler (dækker fx. råmaterialer anvendt i plastindustrien, gummigranulat anvendt til kunstgræsbaner og plast i kosmetikprodukter). Den sekundære mikroplast dannes derimod, når større plaststykker nedbrydes over tid, hvor der frigives mikroplast til miljøet gennem slid eller neddeling (eks. tekstiler, bildæk og emballage).

Hvor meget mikroplast udleder vi?

Den årlige mikroplastudledning til miljøet i Danmark er beregnet til 5.500-13.900 ton/år, hvor langt størstedelen stammer fra sekundær mikroplast (89%) med dækafslid som den største kilde til mikroplastudledning (56%).

Udledt mikroplast havner delvist i kloakerne og føres til renseanlæggene, hvilket er estimeret til at være i størrelsesordenen 2.000-5.600 tons/år. Langt størstedelen af den mikroplast, som når til renseanlæggene bliver tilbageholdt og inkorporeres i slamfraktionen (98-99%), mens 12% af mikroplasten udledes til vandmiljøet.

Mikroplasten i spildevandsslammet bliver enten brændt med slammet og forsvinder eller også spredes det ud på markerne sammen med spildevandsslammet. Miljøeffekten af mikroplasten spredt ud på markerne er ubelyst, men størstedelen vil formentlig forblive i jordmatricen.

Hvordan ser det ud i Billund?

Billund Vand & Energi har deltaget i flere projekter med tilskud fra Miljøstyrelsens fond kaldet MUDP. Et af disse projekter handler om mikroplast, hvor der er lavet undersøgelser af hvor meget mikroplast der kan tilbageholdes på renseanlæg.

På Grindsted renseanlæg viser vandanalyser og rapporten, at der tilbageholdes 96% mikroplast (Der er målt 98 stk. mikroplast pr. l i indløbet). Tilbageholdelsen på Grindsted renseanlæg er meget stor, og er den højeste tilbageholdelsesgrad målt på de 10 renseanlæg der er undersøgt i Danmark.

Vil du vide mere?

Alle konklusionerne fra den undersøgelse, hvor Billund Vand & Energi har deltaget, kan du læse i rapporten.

HENT DEN FULDE RAPPORT HER