Skip to the content
Menu

Trappemodellen

Hvem er omfattet

Ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, og som har et vandforbrug større end 500 m³ om året, kan fra 1. januar 2014 få et mere kostægte vandafledningsbidrag, hvis de tilmelder sig via den elektroniske tilmeldingsordning.

Ordningen omfatter ikke offentlig ejede hospitaler, plejehjem, skoler, børnehaver, svømmehaller m.v. samt ejendomme, der anvendes til beboelser, som f.eks. boligforeninger.

Taksterne i trappemodellen fastsættes således:

  • Trin 1 er vandforbrug til og med 500 m³ om året.

  • Trin 2 er vandforbrug over 500 m³ og op til og med 20.000 m³ om året. Taksten på dette trin er 20% lavere end taksten for trin 1.

  • Trin 3 er vandforbrug over 20.000 m³ om året. Taksten på trin 3 er 60% lavere end taksten for trin 1.

Ansøgningsfrist 15. september hvert år.

Der kan ansøges om trappemodel til først kommende januar.

For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen kræver det, at ejendomsejeren afgiver en erklæring om, at ejendommen anvendes til erhverv på markedsmæssige vilkår. Dette sker via den elektroniske tilmeldingsordning på:

www.trappetilmelding.dk

Ejendomsejer der allerede er tilmeldt, skal ikke tilmelde den pågældende ejendom igen. Tilmeldingen er gældende indtil der sker ændringer i ejendommens forhold.
  

Vil du vide mere?

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Naturstyrelsen vejledende notat om reglerne for trappemodel for beregning af vandafledningsbidrag.

Var denne artikel nyttig?

JA
NEJ

Tak for din feedback.

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor. Husk at skrive dit navn og din e-mail, hvis du gerne vil have svar fra os.


SENDSpring over

Mange tak