Skip to the content
Menu

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Minimer mængde af regnvand i kloaken

Vi har brug for din hjælp!

Vi står overfor større vandmængder og højere grundvandsstand, det betyder mere vand i kloaksystemerne, vi kalder det – uvedkommende vand.

Uvedkommende vand er både grundvand og regnvand, og Billund Vand & Energi står overfor en udfordring med fjernelse af uvedkommende vand fra kloaksystemet. Vores renseanlæg har ikke kapacitet til den ekstra vandmængde, som ikke burde være i vores kloaksystemer, det kan betyder flere overløb med opspædet spildevand.

Billund Vand & Energi gøre en stor indsats for, at mindske og helt fjerne uvedkommende vand fra kloakken. Vi bruger blandt andet natundersøgelser, pumpestationsdata, kloak-TV og grundvandsstanden til at finde kilder i kloaksystemet, der bidrager med uvedkommende vand. 

DU kan hjælpe os, dig som grundejer i Billund Kommune, kan hjælpe os med, at få fjernet uvedkommende vand fra kloaksystemet. Dit regnvand kan du koble fra systemet og nedsive på egen grund ved LAR – Lokal Afledning af Regnvand, som er en alternativ løsning til håndtering af regnvand. Det betyder regnvandet vil blive håndteret lige der, hvor det falder enten ved fordampning, nedsivning, forsinkelse – ja, eller en kombination af disse. Den lokale afledning udføres ved såkaldte LAR-tiltag.

Du kan læse meget mere om Lokal Afledning af Regnvand og LAR-tiltag i dette katalog: LAR-Katalog  

 

Hvor stort skal mit anlæg være?

For at kunne finde dimensionerne til dit nye LAR-anlæg i haven, skal du kende den infiltrationsevne jorden på din grund har, den kan du finde ved, at lave en simpel nedsivningstest. Du kan finde vejledningen til testen her: Nedsivningstest

Herefter kan du selv hurtigt og nemt regne dimensionerne ud på dit nye LAR-anlæg ved hjælp af LAR-beregneren, den kan du finde på www.lar-beregner.dk – og, beregneren laver også en printvenlig opsummering af oplysningerne vedrørende anlægget, der kan anvendes som ansøgning til Kommunen.

Ved anvendelse af LAR-beregneren skal du bruge størrelsen af det befæstet areal, du ønsker at afvande. Du skal lave den simple nedsivningstest og finde ud af, hvor meget vandet synker i en given tidsperiode, dvs. synkeafstand i millimeter og tiden i minutter. Herefter regner LAR-beregneren selv infiltrationsevnen ud og dimensioner dit anlæg for dig.

Du mangler nu, at sende din ansøgning til Billund Kommune, og få tilladelse til, at etablere dit nye LAR-anlæg.

 

Her kan du finde de tilhørende materialer:

LAR-Katalog 

Nedsivningstest