Skip to the content
Menu

Årsopgørelsen 2019

20. januar 2020

Vi er glade for vi kan levere drikkevand af meget høj kvalitet til vores kunder og efterfølgende rense spildevandet, så det kan ledes rent tilbage til naturen.

Årsopgørelsen 2019

Billund Drikkevand og Billund Spildevand opkræver i løbet af året a/c for hhv. drikkevand og spildevand. A/c opkrævningerne beregnes ud fra sidste års konkrete vandforbrug. Spildevandsafgiften beregnes iht. gældende lovgivning med samme mængde som drikkevandsforbruget. Billund Spildevand har et godt samarbejde med vandværkerne i Billund kommune, således at man som kunde kun skal indberette sine måleroplysninger et sted.

Vi har på baggrund af jeres indsendte måleraflæsninger (til vandværket) beregnet det konkrete forbrug for 2019. På årsopgørelsen kan du se:

  • måleraflæsningerne pr. 01-01-2019 og 31-12-2019.

  • hvad man skal betale for 2019 i alt, fratrukket det man allerede har betalt a/c.

Ca. 100 kunder ud af 3700 har ikke indberettet målerdata for 2019. Deres årsforbrug skønnes til minimum 170 m3/år.

Mistanke om vandspild

En person bruger i gennemsnit 103 l vand pr. dag, svarende til ca. 40 m3/år (Kilde: Danva vand-i-tal) Hvis man har et vandforbrug, som er højere end normalt, kan man have haft et vandspild. Et toilet, der løber, kan bruge op til 400 m3 ekstra vand, som man både betaler vand og spildevandsafgift for. Man kan også opleve, at et vandrør bliver utæt et sted, man ikke kan se. Hvis man vil tjekke, om man har vandspild, kan man slukke for alle apparater, der bruger vand og herefter tjekke om ens vandmåler alligevel tæller forbrug. Hvis den gør det, bør man finde årsdagen, da vandspild er dyrt. Hvis man har vandspild som følge af en skjult rørskade, kan man søge om refusion af vand- og/eller spildevandsafgift.

Læs mere om refusion i forbindelse med vandspild her.